Záchranný kruh

Odkazy

 
http://jestrebihory.net/ 

http://kjh.cz/ 

http>//www.televize-js.cz 

http://www.podkrkonosi.info 

http://leader.isu.cz/regiony.aspx

Obec přátelská rodině

Obec Suchovršice je vítězem soutěže

http://www.obecpratelskarodine.cz/cz/aktuality/vitezove.html

 Obec přátelská rodině 2011 (ve své kategorii)

Navigace

Obsah

Zajímavé událoti XVIII.století

 

            Roku 1704 zemřel v Suchovršicích Jan Míl 95 roků stár.

            ——————–

            Roku 1705 bylo vyměřeno vrchnostenskými úředníky z Náchoda, konšelským úřadem z městečka Úpice a rychtáři z vesnic, co rolí a luk k sedloňovskému ovčínu, nově vystavenému, jest náleží. Někteří poddaní z vesnic užívali něco luk a polí, z nichž ročně odváděli nájem do důchodu náchodského, jiní pak si pozemky přivlastňovali ze sedloňovských pustin. Kníže Vavřinec Poccolomini ujal tyto pozemky a dal uživatelům za ně náhradou 238 zl. rýn. Z toho připadlo na Jiříka Peterku ze Suchovršic 14 zl.

            ——————–

            Roku 1709 zemřel Jan Růže, syn Jana Růže, vápeníka ze Suchovršic, když na Velký pátek kamna vymetal a sazemi se tuze opálil.

            ——————–

            Roku 1719 učinil přiznání při počestném právu suchovršickém, za rychtáře Urbana Rosy, soused Jan Peterka, který byl 96 let stár, stran svobodných cest v Suchovršicích, které vedou do obce a též z obce ven, že jedna Jakuba Jarýho a druhá Jana Beneše býti má.

            ——————–

            Roku 1722 8. října zadušeno bylo půlleté dítko Leopolda rychtáře Urbana Rosy v posteli manželské.

            ——————–

            Roku 1730 občané suchovršičtí zvonici si zřídili a do ní zvon sv,Jan Nepomucký křtěný. Tehdáž bylo asi 40 čísel v obci a tak mnoho připadalo na každého občana, hezký počet placení. První zvoník byl Antonín Celba čís.35.

            ——————–

            Roku 1737 platil suchovršický svobodník Jakub Jarý 10 zl. 38 kr. Podle svobodnického listu, který se choval u svobodníka v Dolních Rybníkách, ale kdysi před rokem 1708 i se statkem shořel, nebyli svobodníci panství Náchodského povinni konati jiných robot než toliko přiváženi sůl a víno.

            ——————–

             Roku 1751 vypsány byly obecní artikule Jesefu Ludrovi, v ten čas rychtáři obce Suchovršické. Artikule čítaly se o předsudní hromadě a obsahovaly tato ustanovení:

            1/ Co se týče cti a slávy Boží

            2/ Co se týče důchodu milosti knížecí

            3/ O důchodu zádušním

            4/ O škodách obecních nebo sousedských

            5/ O nevoli sousedské

            6/ O opatrnosti při svícení

            7/ O lidech bez listů fedrovních aneb o lidech cizopanských

            8/ O soudech

            9/ O zpovědi velikonoční

            10/ O časním scházení se dohromady

            ——————–

            Roku 1751 podle farního instrumentu do 30. června odváděly Suchovršice jako již před panem farářem Hůlkem desátku 4 korce, 1 věrtel a 2 čtvrtce žita a tolikéž i ovsa, 3 sáhy měkkého dříví i s dovozem, letníky, vejce, semeno, len a koledu. Na pana pátera přispívali 2 zl. 18 kr.

            ——————–

            Roku 1770 oběsil se Jiří Peterka ze Suchovršic. Mrtvola jeho byla z nařízení vrchnosti pozdě v noci do pytle stržena a na hnojný vůz naložena a potom s jeho koňmi dovezena postranní cestou ke hřbitovu do Úpice, kde byla mrtvola i s pytlem přes zeď přehozena a zahrabána na postranním místě dole u sv. Michala.

            ——————–

            Roku 1775 byla velmi tuhá zima, mrzlo 9 neděl v jednom kuse a led byl silný 7 čtvrtí lokte. Tehdáž lidé ani vody neměli, ale na sv. Blažeje bylo celý den mlhavo a pršelo potom dva dny a na den sv. Háty kry přišly, vzaly splav u mlýna Josefa Ludra a chalupu číslo 37.

            Toho roku zúčastnil se Ondřej Rosa povstání selského proti vrchnosti. Byl členem gubernia rtyňského a proto s ostatními v Praze uvězněn.

            ——————–

            Roku 1776 vystavěna socha sv. Jana Nepomuckého nákladem mlynáře Ludra, splav i celý mlýn.

            ——————–

            Roku 1777 byl v Suchovršicích s povolením konsistoře Hradecké od obce dřevěný kříž postaven.

            ——————–

            Roku 1778 vypukla válka s Pruskem, tak zvaná koláčová. I z naší obce byly volány tři osoby k vojsku: Josef Jarý z č.13, Antonín Peterka čís. 45, Jan Řezníček čís. 33 a snad ještě více.

            ——————–

            Roku 1779 sebralo se v Suchovršicích na štafírování hlavního oltáře kostela úpického 14 zl. 4 kr. a od mládenců 3 zl. 31 kr. Od mlynáře Josefa Ludra 3 zl.

            ——————–

            Paměť se nachází v lejstrech zádušních z roku 1631, že jistý Jan Vápeník ze Suchovršic platil chudému záduší 16 grošů úroku a teď obec Suchovršice tu záduš o to připravila, poněvadž okolo vody cestu sobě nespravovala a tak roku 1780 velká voda přišla a tu celou zahradu ouročí pryč vzala.

            ——————–

            Roku 1787 zesnul v Pánu Jiří Míl ve stáří 98 roků.