Záchranný kruh

Odkazy

 
http://jestrebihory.net/ 

http://kjh.cz/ 

http>//www.televize-js.cz 

http://www.podkrkonosi.info 

http://leader.isu.cz/regiony.aspx

Obec přátelská rodině

Obec Suchovršice je vítězem soutěže

http://www.obecpratelskarodine.cz/cz/aktuality/vitezove.html

 Obec přátelská rodině 2011 (ve své kategorii)

Obsah

Sokol

 

TJ Sokol připravuje ve spolupráci s obcí nové webové stránky: sokol.suchovrsice.cz

TJ Sokol je aktivní složkou v naší obci. Cvičební hodiny jsou rozděleny následovně:

  • v úterý od 17:00 – 18:30 hod. cvičí děti pod vedením Tomáše Kociána a Lucie Vítové,
  • v úterý od 19:00 – 20:30 hod. cvičí ženy pod vedením cvičitelky Ivy Rykrové,
  • v pátek od 18:30 – 21:00 hod. muži hrají odbíjenou,
  • v letních měsících v úterý, ve čtvrtek a v neděli od 17:00 hod. nohejbal muži na venkovním hřišti

V roce 2002 – 13. 5. – byla zahájena rekonstrukce hřiště na odbíjenou a tenis. Členové TJ odpracovali celkem 1273 brigádnických hodin. Výstavba byla ukončena 7. 8. 2003. Dále byla provedena úprava sociálního zařízení tak, aby bylo přístupné ze hřiště. Odpracováno bylo 150 hodin. Na údržbě hřiště a sečení trávy okolo hřiště bylo odpracováno 91,5 hod. Na úpravě šatny bylo odpracováno 123 hod. Takto byly splněny úkoly ke zlepšení podmínek ke cvičení a veřejných akcí na hřišti.

Sportovní využití členů naší TJ je hlavně pravidelné cvičení. Od roku 1996 pořádáme každý rok silvestrovský turnaj v odbíjené, kterého se zúčastňuje 5 – 6 družstev z okolí. Dále pořádáme letní turnaj na novém hřišti. Naše družstva se zúčastňují turnajů v Havlovicích, Batňovicích a dalších místech.

Zájemci o sportování se mohou přihlásit při cvičebních hodinách jednotlivých složek.

Sportu zdar                                         K. Rázek