Záchranný kruh

Odkazy

 
http://jestrebihory.net/ 

http://kjh.cz/ 

http>//www.televize-js.cz 

http://www.podkrkonosi.info 

http://leader.isu.cz/regiony.aspx

Obec přátelská rodině

Obec Suchovršice je vítězem soutěže

http://www.obecpratelskarodine.cz/cz/aktuality/vitezove.html

 Obec přátelská rodině 2011 (ve své kategorii)

Navigace

Obsah

Seznam majitelů domů

 

  • SBORNÍK SOUDNÍHO OKRESU ÚPICKÉHO

     1929

 Seznam majitelů domů.

1. Augustin Záruba – 2. Augustin a Marie Svobodovi, Josef a Amalie Chmelařovi – 3.Fridolín Hetflejš, zahradnictví – 4. Josef Záruba, „U kaprálů“ – 5. Josef Seidel, „U velitelů“ – 6. Bohuslav Prouza – 7. Ferdinand Nývlt – 8. Viktorie Krouželová – 9. Adolf a Amalie Illichovi

                

historie

10. Antonín Peterka, u nové školy – 11.  Anna Rosová a Alžběta Šepsová, hostinec „U Rosů“ – 12. Augustin Vít – 13. Jaroslav Jarý, „Na Vyšehradě“ – 14. Josef a Karolina Rykrovi – 15. Josefa Kultová – 16. Josef Peterka „Na kopci“ – 17. Antonín Jarý ml., „U ševců“ – 18. Františka a Anna Podolníkovy – 19. Jan Hetflejš ml. 

20. Jan Řezníček – 21. Josef Štěpánský – 22. Marie Dytrychová – 23. Marie Matějková – 24. Karel Hampl – 25. Augustin Rosa – 26. Bohuslav Prouza, mlýn a pila – 27.Jaroslav a Anna Burdychovi – 28. Marie Nývltová a Anna Nosková, „Na kopečku“ – 29.Františka Kubcová

30. Jaroslav a Amalie Frýzlovi – 31. Josef Kult – 32. Josef a Albína Kašparovi, kovárna – 33. Anna Řezníčková – 34. Amalie a Marie Sedláčkovy, pod Strání – 35. Ant. a Růžena Kejzlarovi – 36. Augustin Šrejber – 37. Josef a Marie Koliskovi – 38. Josef Kroužel, na Malé straně – 39. Karel a Amalie Vítovi, na Malé straně

40. František a Hermína Frimlovi – 41. Josef Beneš – 42. Jan Celba – 43. Karel Celba –44. Josef Rosa – 45. František Seidl – 46. Augustin a Marie Svobodovi, na Lhotkách –47. Václav Vágner, obchod se smíšeným zbožím – 48. Antonín Stief – 49. Václav a Marie Bechynkovi, na Malé straně

50. Josef Peterka, „U chalpeckých“ na Kopci – 51. Albert Teichman, na Kvíčale – 52.Růžena Nývltová (viz. č. 7) – 53. Bohuslav Šrejber – 54. Albín Záruba – 55. Františka Peterková starší – 56. Adolf Peterka, na Kvíčale – 57. Františka Nývltová – 58. Jan Peterka ml., „U svobodníků“ – 59. Karel a Marie Brožovi

60. Jan Štěpánský a Františka Matoušová – 61. Stanislav Tlapák, na Kvíčale – 62.Arnošt a Josefa Šolcovi – 63. Josef Rosa – 64. Bohuslav Prouza – 65. Karel Hampl, výměnek k čp.24 – 66. Antonín Špicar – 67. Václav a Amalie Grulichovi – 68. Josef Seidl, „U kříže“ – 69. Jan Tomeš

70. Karel a Amalie Teichmanovi – 71. Amalie Peterkova – 72. Ad. a Otilie Rosovi, za Kopečkem – 73. Ant. a Jos. Matějkovi – 74. Bedřich a Amalie Müllerovi – 75. Čeněk a Anežka Regnerovi – 76. Josef Peterka, na Kvíčale – 77. Antonín Kroužel – 78. Albína Rottrová – 79. Josef a Kateřina Vondráčkovi

80. František Kult, „U kapličky – 81. František Adámek – 82. Josef a Marie Štěpánovi – 83. Jan Kroužel – 84. Hedvika Celbová – 85. Amalie Chudá – 86. Josef Šolc, na Lhotkách – 87. Václav Vít – 88. Jaroslav a Josefa Jarých – 89. Jan Chudý, na Lhotkách

90. Florian Peterka, „U kameníků“ – 91. Antonín a Marie Kultovi – 92. Josef a Amalie Chmelařovi, na Lhotkách – 93. Otilie Jará, na Lhotkách – 94. Rudolf Hejna, na Lhotkách – 95. Augustin Štěpánský, „Za vodou“ – 96. Václav Bechynka, na Malé straně – 97. Bohuslav Prouza, u mlýna – 98. Marie Peterková, na Lhotkách – 99. Anna Jará

100. Antonín a Anna Středovi, nad drahou – 101. Anna Peterková, Karel, josef, Albína, Anna, Božena a Jaroslav Peterkovi, na Kopci – 102. Antonín a Karolína Zárubovi, na Lhotkách – 103. Antonie Vítová – 104. Čs. státní dráha, strážní domek, na Kopci – 105. Čs. státní dráha, strážní domek, v lese – 106. Anna Hetflejšová –107. Adolf a Anna Konrádovi – 108. Firma Ant.Heller, bývalá škola – 109. Josef Kult, na Kvíčale

110. Antonín Heller, „úřednický dům“ u továrny – 111. Václav a Antonie Sedláčkovi, na Kvíčale – 112. Josef Hoza, na Kopci – 113. Bohuslav a Jarmila Kociánovi, ve Lhotkách, hostinec „Na Sibiři“ – 114. Josef Peterka, obchod se smíšeným zbožím –115. Karel a Františka Nývltovi, na Kvíčale – 116. Marie Peterková, hostinec – 117.Antonín a Anna Kociánovi – 118. Albín Záruba, obchod se smíšeným zbožím – 119.Josef Matouš, na Lhotkách

120. Marie Nývltová – 121. Albína Peterková, na Lhotkách – 122. Obec Suchovršice, obecná škola – 123. Amalie Peterková – 124. Marie Vágnerová, hostinec a divadelní dvorana – 125. Antonín Heller, mechanická tkalcovna – 126. Antonín a KarolínaZárubovi, Antonín Záruba ml., na Lhotkách – 127. Albín Záruba – 128. Emilie Lokvencová, na Kvíčale – 129. Josef Šrejtr

130. Jaroslav Tuček, řeznictví – 131. Hynek Peterka, na Kvíčale – 132. Josef Peterka, u čp. 16, výměničná chlupa – 133. Antonín Jarý – 134. Rudolf Vít – 135. František a Anna Horákovi, na Lhotkách – 136. Josef Seidl, u čp. 5, kancelář Spořitelního a záložního spolku.

 

D o m y   v e   s t a v b ě :   Adolf Rosa, za Kopečkem u čp.72