Záchranný kruh

Odkazy

 
http://jestrebihory.net/ 

http://kjh.cz/ 

http>//www.televize-js.cz 

http://www.podkrkonosi.info 

http://leader.isu.cz/regiony.aspx

Obec přátelská rodině

Obec Suchovršice je vítězem soutěže

http://www.obecpratelskarodine.cz/cz/aktuality/vitezove.html

 Obec přátelská rodině 2011 (ve své kategorii)

Navigace

Obsah

Pověst o založení obce (ze Šrejberových pamětí)

 

V místech, kde nyní stojí stodola u statku š.p. 16 Na kopci, stávala kdysi strážnice. Tam mělo své stanoviště 9 panošů, kteří dohlíželi na plavení dříví a rybolov na řece Úpě. Za své služby dostali tito panoši od vizmburské vrchnosti 9 usedlostí a tři pacholci po chalupě. To byli první obyvatelé Suchovršice. Usedlost čp. 10 koupil později od jednoho z těchto prvních majitelů jakýsi Šrejber, pravděpodobně prapředek kronikářské rodiny Šrejberů. Usedlost koupil za bochník chleba a malou částku peněz, které měl u sebe v opasku, jak se tehdy nosilo.. Původní majitel prý odešel do Josefova hledat svoji manželku, kterou mu tam odvlekli vojáci. Pozemky u stavení čp. 10 byly později rozděleny k číslům 10, 53, 60 a 63.

Výš proti toku řeky Úpy v místech dnešních Bohuslavic stála podobná strážnice jako u nás „Na Kopci“. Byla podřízena suchovršickému stanovišti a na povodí Úpy v ní dohlížel panoš Bohuslav. Od něho prý dostala pozdější osada své jméno – Bohuslavice.

——————–

V kronice města Trutnova je zapsána jiná pověst o vzniku naší obce. Měšťan z Trutnova jménem Petr Sauhen či Sauchwitz, který byl jedním ze šedesáti zakladatelů nové osady, zde r. 1056 doly na zlato vynašel a osadu podle svého jména nazval.

Tato pověst pravděpodobně vznikla v šestnáctém nebo sedmnáctém století k podpoře kolonisace pohraničních krajin Němci, aby se jednou říci mohlo, že Suchovršice Němcům přináleží.

——————–

Oblast dnešních Suchovršice prý kolem roku 1100 rodu Bartoloměje Svatoňovického a později pánům ze Sunabentu na Svatoňovicích a Zálesí přináležela a s ním připadla roku 1284 pánům z Dubé, sídlem na Vizumburku. Osada Suchovršice na nynějším místě založena byla pravděpodobně po postavení hradu Vizmburk, tj. v roce 1270. Od svého založení až do 15. století patřila ke zboží Vizmburskému a později k panství Náchodskému, a s nimi sdílela i jejich osudy.