Záchranný kruh

Odkazy

 
http://jestrebihory.net/ 

http://kjh.cz/ 

http>//www.televize-js.cz 

http://www.podkrkonosi.info 

http://leader.isu.cz/regiony.aspx

Obec přátelská rodině

Obec Suchovršice je vítězem soutěže

http://www.obecpratelskarodine.cz/cz/aktuality/vitezove.html

 Obec přátelská rodině 2011 (ve své kategorii)

Navigace

Obsah

Mlýn v Suchovršicích čp.26

 

Léta 1696 Mikuláš Ludr, mlynář úpický, vystavěl sobě na obci s dovolením vrchnosti a obce suhovršické nový mlýn o dvou složeních. Z mlýna dávati měl ročně jednu kopu míšenskou obci Suchovršice, mlynáři dolnímu Smolikovskému 8 korců vejmelného za chalupníky suchovršické, mlynáři velkoúpickému za obec Suchovršice neb za osm sedláků 6 korců obilí sypáni a na panská prasata témuž mlynáři 5 kop peněz ročně odvozovati. Berní a robot byl prost. Jeho syn Jan nejprve mlynářem v Suchovršicích (léta 1696), potom v Bohuslavicích (léta 1706) byl.

Léta 1714 Jiřík Kejzlar koupil ten mlýn a verštat od tchána svého Mikuláše Ludra za 680 kop míšenských.

Léta 1737 ujal tento mlýn s pilou Jakub Kejzlar od Jiříka Kejzlara, otce svého, za 550 kop míšenských.

Léta 1745 Jakub Kejzlar s Josefem Náklíčkem, mlynářem tráckým, svůj mlýn prohandloval.

Léta 1747 koupil ten mlýn Josef Luder za 1.885 kop.

——————–

Velkému mlýnu v Úpici odváděly:

Suchovršický mlýn o dvou složeních na obilí 6 korců, prase dvouleté, z toho na penězích 5 fr. 50 kr. Kdyby mlynář v Suchovršicích mlýti nemohl, měli osadníci suchovršičtí mleti ve velkém mlýně v Úpici.

Dolnímu Smolikovskému mlynáři odvozovati měl ročně osm korců vejmělného za chalupníky suchovršické.

Dle urbáře z roku 1737

——————–

Velký mlýn – pozdější Pálenka

Malý mlýn – u mostu k Suchovršicům