Granty pro neziskovky Svazku obcí Jestřebí hory na rok 2017 startují!

Výbor Svazku obcí Jestřebí hory vyhlásil na svém posledním jednání, které se konalo 18. října 2016 v Suchovršicích, grantový program pro neziskové organizace na rok 2017.

Částka 70 tisíc, která byla vyčleněna z rozpočtu svazku, je určena na podporu akcí, které pořádají neziskové organizace v regionu.

Sběr žádostí bude probíhat od 24. listopadu do 5. prosince do 12 hodin. Žádost se odevzdává v papírové i elektronické podobě. Každá organizace může podat pouze jednu žádost. Formulář žádosti i harmonogram grantového programu jsou ke stažení na webu SOJH www.jestrebihory.net i na webových stránkách jednotlivých obcí.

Chcete-li konzultovat svůj projektový záměr či pomoci s vyplněním žádosti, případně máte jakýkoli dotaz ohledně grantového programu, obraťte se na administrátory, kteří Vám rádi a zdarma pomohou: Radka Jansová, jansova@kjh.cz, 499 397 232 Jan Balcar, balcar@kjh.cz, 777 851 871

Radka Jansová Místní akční skupina Království – Jestřebí hory, o.p.s., servisní organizace Svazku obcí Jestřebí hory

Harmonogram granty SOJH_2017

Žádost SOJH_2017

Výsledky voleb do Krajských zastupitelstev:

296 voličů – 3 vydané voličské průkazy = 293 osob zapsaných do výpisu ze stálého seznamu voličů

131 osob, kterým byly vydány úřední obálky

128 platný hlasů ve volebním okrsku

44,36% účast

Výsledky: strana č.2 – 16 hlasů; strana č.7 – 7 hlasů,; strana č.12 – 18 hlasů; strana č.30 – 36 hlasů; strana č.32 – 5 hlasů; strana č.36 – 16 hlasů; strana č.37 – 8 hlasů; strana č.43 – 4 hlasy; strana č.50 – 11 hlasů; strana č.52 – 1 hlas; strana č.56 – 3 hlasy; strana č.67 – 1 hlas; strana č.68 – 11 hlas; strana č.70 – 1 hlas;

Zpravodaj-č.2-2016

Zpravodaj-č.3-2016

Dotaznik_2016

Zastávky

Výpis z usnesení z 12 VZ z 13 06 2016

Výpis z usnesení z 13 VZ z 5. 9. 2016

Stavební povolení pro lávku na Lhotkách

Usnesení o zastavení řízení – Kuhnová M_2016-10-10_10-48-12

Záměr pronájmu pozemku 698-8

Pozvánka

Dne 19.10.2016 v 19,00 hodin se bude konat ve společenské místnosti OÚ Veřejné zasedání obecního zastupitelstva. Hlavní bod:

Majetkové záležitosti

Rozpočtová změna č.5/2016

Diskuze

Dopravní značení -dl-10227671744374794572016-6995

Pozvánka

Dne 5.9.2016 v 18,00 hodin se bude konat ve společenské místnosti OÚ Veřejné zasedání obecního zastupitelstva. Hlavní bod:

Majetkové záležitosti

Rozpočtová změna č.4/2016

Diskuze

Pozvánka

na 2. ročník  SUCHOVRŠICKÉHO POCHODU (po suchovršických vršcích)

17.září 2016, start od 9 – 11 hodin

3 km

15 km

Plakát SUCHOVRŠICKÉHO pochodu 2016

Informace o konání voleb – říjen 2016

Zaciname-od-1-prosince-12_08_2016

Výpis z usnesení z 12 VZ z 13 06 2016

Zpravodaj-č.2-2016

Rozbor vody – protokol – červen 2016

Opatření obecné povahy Úpa 9.6.2016

Zaciname-od-1-prosince

Pozvánka

Dne 13.6.2016 v 19,00 hodin se bude konat ve společenské místnosti OÚ Veřejné zasedání obecního zastupitelstva. Hlavní bod:

Závěrečný účet 2015

Schvalování účetní závěrky obce a MŠ

Rozpočtová změna č.3/2016

Výsledky výběrových řízení

Diskuze

—–

Materiály ke schvalování účetní závěky a závěrečný účet za rok 2015:

Obec Suchovršice

2015 Inventarizační zpráva

Závěrečný účet 2015

FIN 12-15

Příloha 12-15

Rozvaha 12-15

Výsledovka 12-15

Přezkumné řízení hospodaření KÚ – Suchovršice (1-1-2015 – 31-12-2015)

MŠ Suchovršice

Inv zpráva 2015

Přehled a čerpání fondu 2015

Přehled hospodaření 2015

Příloha 2015

Rozvaha 2015

Výkaz zisku a ztráty 2015

Rozbor pitné vody – výsledky

Rozbor vody z 21.3.2016

Závěrečný účet SOJH – Svazku obcí Jestřebí hory

Příloha k 31.12.2015

Rozvaha k 31.12.2015

Výkaz Fin 2-12 k 31.12.2015

Výkaz zisku a ztrát k 31.12.2015

Závěrečný účet 2015 – návrh

Zpráva o přezkumu hospodaření 2015

Výpis z usnesení z 10 VZ z 18 03 2016

Výpis z usnesení z 11 VZ z 14 04 2016

SENIOŘI KOMUNIKUJÍ

Pod patronací Nadačního fondu manželů Livie a Václava Klausových proběhne v naší obci v termínu 11. – 14. 7. 2016 počítačový kurz pro seniory „Senioři komunikují“. Kurz se skládá ze 2 lekcí po 4 hodinách a 2 lekcí po 3 hodinách, tzn. že se kurzy budou konat denně od pondělí do čtvrtka, vždy v době od 14:00 do 17:00 (18:00) hod.

Účast v kurzu „Senioři komunikují“ je bezplatná.

Naše obec je jednou z 22 obcí, kde letos bude tento kurz probíhat.

Na základě místního šetření zájmu mezi seniory máme již dnes zájemci obsazených všech 10 míst včetně 2 náhradníků.

 

JARNÍ SETKÁNÍ

Zveme všechny místní občany na odpolední Jarní setkání, které se uskuteční ve čtvrtek 26.5.2016 od 14,30 hodin na sále místní restaurace v Suchovršicích.

Maminky, babičky, tetičky, ale i tatínky, dědečky, strýčky a ostatní návštěvníky potěší svým vystoupením  zaměřeným ke Dni matek děti z Mateřské školy v Suchovršicích a následně  pro vás vystoupí se svým kanty programem soubor

STARÉ VESTY ze sousedních Velkých Svatoňovic

K posezení zdarma i drobné občerstvení.