Záchranný kruh

Odkazy

 
http://jestrebihory.net/ 

http://kjh.cz/ 

http>//www.televize-js.cz 

http://www.podkrkonosi.info 

http://leader.isu.cz/regiony.aspx

Obec přátelská rodině

Obec Suchovršice je vítězem soutěže

http://www.obecpratelskarodine.cz/cz/aktuality/vitezove.html

 Obec přátelská rodině 2011 (ve své kategorii)

Navigace

Obsah

                   O B E C    S U CH O V R Š I C E

                  ------------------------------------

               

 

Časový plán porad a veřejných zasedání obecního zastupitelstva

(pouze informativní, možnost operativních změn dle potřeby)

 

Stálé body programu:

 

Zpráva o plnění úkolů z předchozího jednání

Zpráva o činnosti starosty, zástupce starosty a všech členů zastupitelstva za uplynulé období.

 

 

Datum porad:                 18. ledna 2017 v 17,30 hod - ST

                                   15. února 2017 v 17,30 hod - ST

                                   12. dubna 2017 v 17,30 hod - ST

                                   17. května 2017 v 17,30 hod - ST                                 

                                                                                                                         

Veřejná zasedání obecního zastupitelstva budou vždy v 19.00 hodin v zasedací

místnosti obecního úřadu. Zastupitelé se sejdou v 18.00 hodin v kanceláři obecního úřadu.

 

 

Datum veřejných zasedání:            15. března 2017 - ST

                                               14. června 2017  - ST