Záchranný kruh

Odkazy

 
http://jestrebihory.net/ 

http://kjh.cz/ 

http>//www.televize-js.cz 

http://www.podkrkonosi.info 

http://leader.isu.cz/regiony.aspx

Obec přátelská rodině

Obec Suchovršice je vítězem soutěže

http://www.obecpratelskarodine.cz/cz/aktuality/vitezove.html

 Obec přátelská rodině 2011 (ve své kategorii)

Navigace

Obsah

Zajímavé události XVI.století

 

            Léta Páně 1556 v neděli před sv .Kateřinou rozprodala vrchnost pustiny v Suchovršicích. Petr z Suchovršic koupil pustinu Štychovskou za 40 kop míšenských, Štefek pustinu podle své roli za 40 kop, Jakub z Rychty pustinu, kterou drží k rychtě za 35 kop, Matouš Vrabec pustinu za 20 kop, Jíra Kuttnam pustinu a náměrek za 40 kop, Janek Duchku pustinu za 20 kop.

            ——————–

            Léta 1560 prodáno kus Zbylova vedle pustin až do meze rychtáře radečského, jakož je vymezeno, Václavovi Šnacerovi a Jakubu Joklovi za 10 kop. Ouroku z toho dávati mají počnouc při svatém Havlu příštího léta po 4 g. m., ovsa jednou v roce ½ korce. Téhož roku prodáno kus Zbylova Šimonu Freyberkovi, rychtáři radečskému, za 18 kop.

            ——————–

            Dne 1. října léta 1582 vyměřovali se hranice mezi panstvím Náchodským a městem Trutnovem. Z panství Náchodského přítomni byli o poddaní ze Suchovršic.

            ——————–

            Léta 1589 byl Jan Andílek ze Suchovršic pro krádež ryb a obilí před právem útrpným v Náchodě vyslýchán, na trápení dán a pro své zlé skutky provazem trestán.

            ——————–

            Podle kšaftu otce svého ujal léta 1596 statek v Suchovršicích Matěj, syn Adama Petrova, za 150 kop míšenských. Z té sumy vydáno bylo na pohřeb, rychtářovi na pivo a od kšaftu sepsání a stvrzení podle bedlivého sečtení 5 kop.