Záchranný kruh

Odkazy

 
http://jestrebihory.net/ 

http://kjh.cz/ 

http>//www.televize-js.cz 

http://www.podkrkonosi.info 

http://leader.isu.cz/regiony.aspx

Obec přátelská rodině

Obec Suchovršice je vítězem soutěže

http://www.obecpratelskarodine.cz/cz/aktuality/vitezove.html

 Obec přátelská rodině 2011 (ve své kategorii)

Navigace

Obsah

Zajímavé události XVII.století

 

            Ve 14. století dosazoval pán z Vizmburku duchovní do těchto míst: Boušín, Rtyně, Zálesí, Úpice, Červený Kostelec. Uvedené fary za válek husiných a třicetileté zanikly až na Úpici, která měla stále svého duchovního, toliko v letech 1632 až 1662 byl úpický farář Bernard Sýkorský nad Zmoklinami v Suchovršicích Švédy zavražděn. Po tu dobu dojížděli do Úpice výpomocní kněží z Náchoda. Od roku 1651 jsou zde matriky a z těch zřejmo, že se konaly v Úpici křty pro velikou oblast a též pro Suchovršice.

            ——————–

            Po válce třicetileté dozvídáme se o osudech statků, chalup a obyvatelů z tak zvané berní rolle z roku 1654. V Suchovršicích bylo toho roku celkem 25 usedlostí a to: sedláci 8, chalupník 1, zahradníci 14, pusté 2. Orných polí bylo 222 korců, potahů 7, krav 32, jalovic 12. Podle zpovědního seznamu bylo ve vsi 80 osob k zpovědi schopných. Osedlých se čítalo tehdy 7. Podle repartice měli odebírati ročně kořalky 100 žejdlíků a piva 19 ½ sudu.

            ——————–

            Roku 1663 zverbováno bylo k vojsku několik mužů z okolí, ze Suchovršic Hanuš Breytr.

            ——————–

            Léta páně 1661, když se dostal do Úpice za administrátora velebný pán Martin Pelikán, tehdy chtěli jemu jakožto budoucímu faráři luka a role odváděti, z čehož nemalá rozepře se stala. Jeden soused chtěl tu roli a druhý ty luka odepřít, což také v skutku se stalo, poněvadž skrze celých 30 let jsou již užívali. Pod Velbabou s tou loukou, kterou někdo z ouřadních užíval, se přihodilo, že Jiřík Kopecký ze Suchovršic, majitel zemědělské usedlosti číslo 45, kteráž poslední na pravé straně řeky směrem k Úpici byla, chtěje si zádušní louku pod Velbabou  přivlastniti, dal vyznání, že tu louku, ačkoliv pod zádušním lesem jest a farské roli přivtělena – vždycky městský písař užíval, který spolu jest byl kantor. Na to jemu byla přísaha. Mezi rolí a loukou byl vykopán hrob, a tu jednou nohou v zemi a druhou na louce státi a přísahati musel. – A co se stalo? Jak píše p. farář Gitlinger, staří lidé, s kterými p. farář o těchto věcích jednal, v paměti měli, že ten jistý Jiřík Kopecký, když jednoho času z městečka, a to z dolejší hospody času nočního domů do Suchovršic se ubíral, dolů spadnul a ráno mrtvý jest nalezen. Proto tam byl dán kříž a na něm léta 1668 a G.K. Kříž tento nehrubý kamenný stál v lese zádušním vedle cesty, doleji po této stezce ve skále na kameně posud událost tu smutnou připomínají slova G.K. 1661, pod tím R. A. 1751, I. G. E. A. , což znamená Georg (Jiří) Kopecký 1661 – Renovatum 1751 J. Gitlinger Cur. Aupic.

            ——————–

            Roku 1671 platilo devět sedláků ze Suchovršic na ponocného v zámku Náchodském po 2 groších a 14 zahradníků po jednom groši.

            ——————–

            Roku 1684 11. ledna narozeny byly v Suchovršicích trojčata Jan, Jiří a Václav. Rodiče jejich byli Jan a Dorota Janovský. Žádné z dětí nezůstalo dlouho na živu. Zpočátku roku toho narodili se dvojani v Studenci, Havlovicích, Brusnici, Úpici a Rubeňovicích.

            ——————–

            Léta 1697 1. října pohřbené byly od báby pokřtěné dcery Jana Štěpána ze Suchovršic: Kateřina, Dorotka a Eva.

            ——————–

            Léta 1698 pohřbena byla první osoba v Pánu zenulá na novém hřbitově úpickém u svatého Michala: Anna, vdova po Adamu Langrovi ze Suchovršic. Druhá mrtvola byla z Radče, z Úpice sedmá.