Záchranný kruh

Odkazy

 
http://jestrebihory.net/ 

http://kjh.cz/ 

http>//www.televize-js.cz 

http://www.podkrkonosi.info 

http://leader.isu.cz/regiony.aspx

Obec přátelská rodině

Obec Suchovršice je vítězem soutěže

http://www.obecpratelskarodine.cz/cz/aktuality/vitezove.html

 Obec přátelská rodině 2011 (ve své kategorii)

Navigace

Obsah

Svobodný statek

 

S v o b o d n i c k ý    s t a t e k    v    S u c h o r š i c í c h    čp. 21  (Rychta)

 

Léta 1568 koupil Hanuš Fidler od Jakuba z rychty statek za 300 kop. K statku přináležela pustina a náměrek. Přídavky – zbroj: plechy dva přední a zadní, meč.
Léta 1573 koupil ten statek od Hanuše Fiedlera Tomáš Petrů za 300 kop.
Léta 105 koupil statek Michal Venclu od Tomáše Petrova, tchána svého, za 420 kop. Roku 1606 koupil od statku Jan Matějka z města Úpice louku při hranicích rokytenských pod strání za 136 kop. Z této louky se platilo ouroku každého po 1 groši.
Léta 1616 ujal ten statek frajmarkem (výměnou) Matěj Tomšu od Michala Venclova, za kterýž mu dal statek svůj tu ve vsi Suchovršicích a k tomu týž Matěj Tomšu přidal Michalovi Venclovu 90 kop míšenských.
Léta 1607 koupil Matěj Tomšu o Jana Matějkova z města Úpice půl louky na Lhotkách a druhou polovici té louky od Pavla, syna téhož Jana Matějkova, za sumu hotovou 100 kop míšenských.
Léta 1634 koupil ten statek Pavel, syn nebožtíka Matěje Tomšova, od matky své za 220 kop míšenských. Léta 1649 koupil od gruntu tohoto od Pavla, syna Matěje Tomšova, kus louky na Lhotkách za řekou Matěj Míl k svému gruntu od města Úpice za 40 kop.
Léta 1661 koupil ten statek Václav Jarej od Pavla, syna Matěje Tomšova, za  230 kop míšenských. Výměnek Pavel Tomšu si sjednal: komoru zadní nad maštalí, kus louky u výru, kus pole na Dolci i pod cestou za Klůčkem.
Léta 1691 koupil statek ten svobodnický Jakub Jarej od Václava Jarýho, vlastního otce, za 200 kop míšenských. Léta 1696 Jakub Jarý koupil zase ten kus louky na Lhotkách, který v roce 1949 byl opustín, za 40 kop.
Léta 1742 koupil statek ten svobodnický od matky své Jakub Jarý, syn po nebožtíku Jakubu Jarým, za 300 kop.