Navigace

Obsah


Rozpočet - Hospodaření

Název Vyvěšeno Datum sejmutí
1. rozpočtová změna pro rok 2024 29.04.2024 31.12.2024
Schválený rozpočet pro rok 2024 15.12.2023 31.12.2024
Schválený střednědobý výhled pro roky 2025-2026 15.12.2023 31.12.2026
Schválený rozpočet pro rok 2024 - rozpis 15.12.2023 31.12.2024

Závěrečný účet

Název Vyvěšeno Datum sejmutí
Schválený závěrečný účet za rok 2022 (účetní závěrka obce) 15.06.2023 30.06.2024
Účetní závěrka MŠ za rok 2022 - podklady 29.05.2023 30.06.2024

Obecně závazné vyhlášky obce

Směrnice obce

Název Vyvěšeno Datum sejmutí
Směrnice o zadávání zakázek malého rozsahu S/1/2023 29.03.2023 31.12.2033
Spisový a skartační řád S/1/2022 29.11.2022 31.12.2030
Směrnice o finanční kontrole S/2/2022 29.11.2022 31.12.2030

SOJH - Svazek obci Jestřebí hory

Volby

Název Vyvěšeno Datum sejmutí
Oznámení o době a místě konání voleb 22.05.2024 09.06.2024
Počet a sídlo volebních okrsků 22.04.2024 10.06.2024
Volby do parlamentu - změna trvalého pobytu 22.04.2024 10.06.2024
Stanovení minimálního počtu členů volební komise 04.04.2024 20.06.2024

Mateřská škola Suchovršice

Název Vyvěšeno Datum sejmutí
Schválený rozpočet 2024 MŠ 21.12.2023 31.12.2024
Schválený střednědobý výhled 2025-2026 MŠ 21.12.2023 31.12.2024

Ostatní

Název Vyvěšeno Datum sejmutí
Veřejná vyhláška daň z nemovitosti 02.05.2024 31.05.2024
Veřejná vyhláška daň z nemovitosti 17.04.2024 31.05.2024
Veřejná vyhláška trvalé dopravní značení 17.04.2024 31.10.2024
Určení místa a času pro svatební a slavnostní obřady 08.01.2024 31.12.2030
2023 SDH - Veřejnoprávní smlouva 24.07.2023 24.07.2026