Navigace

Obsah

Kamenná úřední deska je umístěna u vchodu do budovy Obecního úřadu - Suchovšice čp.122

"Elektronická Úřední deska", která vyhovuje dle zákona č. 500/2004 Sb. - správnímu řádu a je shodná svým obsahem běžné kamenné Úřední desce.

Upozornění: Na úřední desce obce se nacházejí jen ty dokumenty, které podléhají zákonné lhůtě o zveřejnění. Po datu platnosti Úřední desky se dokumenty přesouvají do tzv. "Archivu složek dokumentů".


Pozvánky na veřejná zasedání

Název Vyvěšeno Datum sejmutí
Pozvánka na VZ dne 13.12.2023 04.12.2023 20.12.2023

Rozpočet - Hospodaření

Závěrečný účet

Název Vyvěšeno Datum sejmutí
Schválený závěrečný účet za rok 2022 (účetní závěrka obce) 15.06.2023 30.06.2024
Účetní závěrka MŠ za rok 2022 - podklady 29.05.2023 30.06.2024

Obecně závazné vyhlášky obce

Název Vyvěšeno Datum sejmutí
Obecně závazná vyhláška o místním poplatku ze psů 1/2023 08.11.2023 31.12.2031
Oznámení o vyhlášení právního předpisu OZV o místním poplatku ze psů 08.11.2023 31.12.2023
Obecně závazná vyhláška o místním poplatku z pobytu 2/2023 08.11.2023 31.12.2031
Oznámení o vyhlášení právního předpisu OZV o místním poplatku z pobytu 08.11.2023 31.12.2023
Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za užívání veřejného prostranství 3/2023 08.11.2023 31.12.2031
Oznámení o vyhlášení právního předpisu OZV o místním poplatku za užívání veřejného prostranství 08.11.2023 31.12.2023
Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství 4/2023 08.11.2023 31.12.2031
Oznámení o vyhlášení právního předpisu OZV o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství 08.11.2023 31.12.2023
Obecně závazná vyhláška, kterou se ruší obecně závazná vyhláška 5/2023 (výherní automaty) 08.11.2023 31.12.2031
Oznámení o vyhlášení právního předpisu OZV, kterou se ruší OZV - výherní automaty 08.11.2023 31.12.2023
Obecně závazná vyhláška 1/2021 - místní poplatek za svoz odpadu 25.11.2021 31.12.2023
Obecně závazná vyhláška 2/2021 - o stanovení obecního systému odpadového hospodářství 25.11.2021 31.12.2031
Obecně závazná vyhláška 1-2019, o místním poplatku z pobytu 04.12.2019 31.12.2023
Obecně závazná vyhláška 2-2019 o místním poplatku ze psů 04.12.2019 31.12.2023
Obecně závazná vyhláška č.4 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství 04.12.2019 31.12.2023
Obecně závazní vyhláška č.1-2017 o nočním klidu 24.05.2017
Obecně závazná vyhláška č.2/2007 o pravidlech pro pohyb psů na veřejném prostranství 12.06.2007 31.12.2030

Směrnice obce

Název Vyvěšeno Datum sejmutí
Směrnice o zadávání zakázek malého rozsahu S/1/2023 29.03.2023 31.12.2033
Spisový a skartační řád S/1/2022 29.11.2022 31.12.2030
Směrnice o finanční kontrole S/2/2022 29.11.2022 31.12.2030

SOJH - Svazek obci Jestřebí hory

Ostatní

Název Vyvěšeno Datum sejmutí
2023 SDH - Veřejnoprávní smlouva 24.07.2023 24.07.2026
Opatření veřejné povahy MZ do 31.12.2023 08.11.2022 31.12.2023