Suchovršice - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Aktuality - Břidlicové plyny, zpráva ze schůzky na MŽP

Břidlicové plyny, zpráva ze schůzky na MŽP

Jednání s panem ministrem dojednala paní Horníková (zajištění audience jsem jí požádal 13. 2., kdy jsem jí informovoval o ustavení petičního výboru a rozjezdu petice samospráv). Je pravdou, že dojednání audience na MŽP nabízel i pan senátor Pakosta, a možná i někdo další… je pravdou, že v minulém týdnu odeslal na panu ministrovi žádost o audienci starosta Náchoda, Honza Birke… já – coby osoba zmocněná za petiční výbor – jsem tedy čekal na jakékoliv pozvání, přičemž mi bylo jedno, komu se podaří ho vyjednat… když přišlo, tak jsem vyrazil (tímto se omlouvám kolegům, se kterými jsme byli připraveni vyrazit do Prahy v pátek – nicméně já musím nečekaně v pátek do Brna, takže by sladění not bylo komplikované)….

 A teď již k vlastnímu jednání… za oblast, na níž bylo území vymezeno, jsme se jednání účastnili 3 – Karel Rejchrt za Broumovsko, Zdeněk Špringer za Trutnovsko a moje maličkost za petiční výbor a za Policko… původně se měl cesty účastnit ještě Libor Mojžíš z Žernova, ale ten se nakonec v pondělí ráno omluvil, a nejel.

 Na MŽP nás přijal pan náměstek Ježek, který bude věc de facto řešit. Následně po přijetí se dostavil pan ministr. Vyslechl si shrnutí průběhu kausy, jakož i názory, které k celé kause zaznívají. Následoval celkem konstruktivní dialog, který trval 45 minut. V rámci dialogu pan ministr hovořil o různých variantách, jak by mohl daný případ v této chvíli skončit.

 Var. 1 – rozhodnutí MŽP HK zruší a vrátí k novému projednání, přičemž v právním názoru se vysloví k upřesnění podmínek pro vymezení průzkumného území (např. rešeršní práce a 2D seismika ano, vrty jen po předchozím souhlasu obce, a dotčených správních orgánů) – k tomu jsme uvedli, že se obáváme, že když nebyly nesouhlasy obcí a dotčených orgánů vyslyšeny nyní, tak že nebude problém je překonat i v budoucnu

 Var. 2 – rozhodnutí MŽP HK zruší a vrátí k novému projednání, přičemž v právním názoru se vysloví k zamítnutí žádosti pro její zjevný rozpor s jiným veřejným zájmem, který výrazně převyšuje zájem těžby (trochu u tohoto řešení panují obavy z toho, že se MŽP nepodaří správně vydefinovat veřejný zájem, a v případě napadení takového rozhodnutí ze strany těžařů, lze očekávat možnou prohru soudního sporu – jako v kauze těžby v Kašperských horách)

Var. 3 – ministr zamítne věc jako celek s tím, že by vyhlásil stop stav v přijímání těchto žádostí z důvodu, že legislativa ČR není připravena na řešení těchto případů, přičemž v horizontu 2 let by došlo k analýze legislativy, její úpravě (obce jako účastníci každé fáze řízení), a teprve následně by mohlo dojít k projednání žádostí o průzkumná území (celá kausa by nás tak čekala časem znovu, což ovšem nelze vyloučit ani tak, neboť pokud někde neuspěje Hutton, tak nikde není napsáno, že o jinak specifikované průzkumné území – případně jiný nerost – nemůže požádat např. Exxon)

 Var. 4 – rozkladová komise uzná rozhodnutí MŽP HK jako správné a navrhne ministrovi toto rozhodnutí potvrdit. V takovém případu je ministr připraven věc řešit v prostoru prvních tří nastíněných variant, neboť není návrhem rozkladové komise vázán, a může rozhodnout i jinak, že se komise usnese… nicméně komise je složena z odborníků, a její názor může být klíčový… avšak jednání komise ministr neovlivňuje (ze zákona ani nesmí).

 Zasedání rozkladové komise se koná v pátek 16. 3., nicméně ministr bude o věci rozhodovat později, přičemž nechce rozhodovat bez toho, aniž by si daný problém prodiskutoval se starosty dotčeného regionu. Tudíž jsme využili příležitosti a pana ministra pozvali k nám do regionu na setkání se starosty obcí.

 Termín setkání nebyl dosud určen, neb se čeká na chvíli, kdy bude zřejmý harmonogram schůze Poslanecké sněmovny, která začíná dnes. Po té, kdy nám bude z MŽP oznámen termín návštěvy, domluvíme rychle místo, kde by se setkání mohlo konat (pokud máte někdo nějaký návrh, kde bychom se mohli s panem ministrem sejít, tak mi ho pošlete, nicméně do dnešního dne mi dost z Vás volalo, že by jim vyhovovalo, pokud by bylo setkání v Polici, jako v prostředku křídové pánve, nicméně se nebráním jiným návrhům).

 Pan ministr velice kladně hodnotil skutečnost, že petice není dílem ekologických aktivistů, přičemž projevil přání (které bude zdůrazněno v pozvánce na setkání), aby se setkání účastnili toliko starosta, či místostarosta obce, potažmo jiný volený zastupitel, pokud tito nebudou moci. K tomu se přikláním i já, neboť již po setkání v Náchodě bylo zejména médii dosti kritizováno zastoupení některých obcí některými „odbornými konzultanty“, a v danou chvíli i část veřejného mínění přešla v důsledku této „pomoci“ na stranu těžařů (v tomto hodnocení vycházím z e-mailů a telefonátů, které se ke mně dostaly, potažmo z několika desítek hovorů s občany).

 To je pro tuto chvíli vše. Děkuji za pochopení, že jste dočetli až sem, neb informací je mnoho, a nejsem schopen odtelefonovat Vás všechny v dotčeném území. Věřím, že i toto chápete, a že pozvání na jednání s ministrem ŽP, které se bude konat snad v příštím týdnu, přijmete.

 S přátelským pozdravem

 Bc. Jiří Škop, místostarosta

Město Police nad Metují

Datum vložení: 14. 3. 2012 23:11
Datum poslední aktualizace: 18. 1. 2017 21:49
Autor: Správce Webu