Suchovršice - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Aktuality - Bezbariérové chodníky v obci Suchovršice

Bezbariérové chodníky v obci Suchovršice

Bezbariérové chodníky v obci Suchovršice

Dodavatelská firma M-Silnice, a.s., předala na konci května obci Suchovršice dokončenou stavbu bezbariérových chodníků společně s veřejným osvětlením a parkovištěm.  Obec financovala stavby, jejichž hodnota přesahuje 7 milionů korun, kromě vlastního podílu, prostřednictvím tří žádostí o dotace.  Státní fond dopravní infrastruktury dotací ve výši 4,6 milionů korun pokryl 80 % nákladů na bezbariérové chodníky, kdy největším finančním nákladem bylo zbudování opěrné a zárubní zdi pro umístění chodníku za silniční svodidla nad regulaci řeky Úpy a pod příkrý svah.  Neuznatelnými náklady dotace od SFDI pro stavbu jako celek byla výstavba veřejného osvětlení a provozního prostranství (parkoviště). Na tyto doprovodné stavby, které jsou však podmínkou kolaudace stavby jako celku, obec získala finanční prostředky dvěma dotacemi z Programu LEADER, získanými prostřednictvím MAS Království – Jestřebí hory. Obě tyto akce představují investice zhruba 2 x 800.000 Kč, kdy dotace na základě skutečných nákladů bude asi 2 x 600.000 Kč.

Musím zdůraznit význam existence Místní akční skupiny Království –  Jestřebí hory, kdy počáteční impulz k jejímu vzniku dal mimo jiné i Svazek obcí Jestřebí hory. Pro pětileté období 2009 až 2013 se MAS podařilo přinést do regionu 45 milionů korun. Maximálně do 20 % z této částky je sice určeno na administraci a propagaci projektů, přesně dle státem zadaných podmínek, ale zbývající finanční prostředky již začaly měnit naše města a vesnice k lepšímu. Nejúspěšnějšími žadateli o dotace z pohledu schválených dotací za období let 2009 – 2010 je město Úpice (3,65 mil. Kč), obec Suchovršice (1,94 mil. Kč), město Pilníkov (1,80 mil.Kč) a obec Velké Svatoňovice (1,69 mil.Kč).

Mrzí mne, že přes výše uvedené úspěchy nejen naší obce, se potýkáme s nepochopením a útoky na existenci SOJH a MAS Království – Jestřebí hory z řad současného vedení města Úpice. Považuji je za nekorektní, neopodstatněné a neprokázané. Zároveň se obávám, že z důvodu úpické negativní kampaně nejen naše obec bude ohrožena ztrátou báječné možnosti čerpat ještě několik let z již přislíbených evropských peněz dotace pro další velmi potřebné akce na území celé MAS.

Lenka Hozová, starostka obce Suchovršice

Datum vložení: 9. 9. 2011 23:10
Datum poslední aktualizace: 18. 1. 2017 21:46
Autor: Správce Webu