Navigace

Obsah

Cena naděje pro živý venkov

Typ: ostatní
Cena naděje pro živý venkov

Dne 4.6.2012 navštívila naši obec krajská hodnotitelská komise v soutěži Vesnice roku. Počet členů hodnotitelské komise – 10. Nás se sešlo devět. Všichni jsme zastupovali obec, ale mimo 3 zastupitelů se účastnil veřejné prezentace pan Karel Vlček za Klub důchodců, paní Lucie Vítová za Mateřský klub, paní Jana Šedová za Prima rodiny a knihovnu, paní Dana Kultová za Suliharu a místní Mateřskou školu a pan Oldřich Vít s Ondrou Vítem za SDH.

Obec Suchovršice se této soutěže účastnila již poněkolikáté, letos společně s dalšími 19 obcemi.

Naší obci byla udělena         Cena naděje pro živý venkov 2012.

Ocenění si převezmeme dne 25.8.2012 ve vítězné obci letošního ročníku v našem kraji, kterou je

Vrbice    z okresu Rychnov nad Kněžnou

Protokol Vesnice roku-KHK – 2012 – výsledková listina

Následující text z: http://smscr.cz/cena_nadeje_pro_zivy_venkov.php

Cena naděje pro živý venkov

Myšlenka vzniku tohoto ocenění má kořeny již v období zrodu Sdružení místních samospráv ČR. Byla motivována ideou naděje a občanské společnosti, jejímiž nositeli nejsou hmotné statky venkova nýbrž konkrétní lidé, kteří osud venkova aktivním způsobem vezmou do svých rukou. Tito lidé, občané z venkovských regionů, jsou často iniciátory společenských akcí a organizátory spolkového života na venkově. Mnohdy s minimem prostředků, ale s dostatkem vlastního entusiasmu, se zapojují do pomoci spoluobčanům, práce s dětmi a mládeží, péči o krajinný ráz venkova, regionální osvětu apod. Podmínky pro růst a existenci těchto aktivit spoluvytváří také obec samotná. Příznivé mikroklima pro nadějný život venkovských oblastí dotváří také kvalitní občanská vybavenost. Všechny tyto faktory jsou brány v potaz při finálním hodnocení. Cena naděje pro živý venkov je udělována v každém kraji vždy jedné obci. Hodnocení je prováděno bodově. Na základě bodového zisku je pak vybrán celkový vítěz, jemuž náleží finanční odměna ve výši 100 000 Kč.

 


Příloha

Vytvořeno: 15. 1. 2017
Poslední aktualizace: 18. 1. 2017 21:45
Autor: Správce Webu