Navigace

Obsah

MŠ Suchovršice

 

MŠMateřská škola, Suchovršice www.ms-suchovrsice.cz

Suchovršice 122
542 32 Úpice

IČO: 701 56 581

telefon: 499 882 204

e-mail: d.kultova@seznam.cz

hana-nedvedova@centrum.cz

 

„ Byla jedna vesnice, nedaleko Úpice, byla krásná velice, jménem Suchovršice. Ve vesnici školička, byla celkem maličká, kolem plno kytiček a veselých dětiček….“

 

Založena v roce 1948, zřizovatel Obec Suchovršice, zapsáno 48 dětí.

 

Naše motto: „ KDO SI HRAJE? NEZLOBÍ “

 

Koncepce

MŠ v Suchovršicích je dvoutřídní, s  kapacitou  48 dětí.  Je  umístěna  v klidném prostředí v dostatečné vzdálenosti od silnice, umožňuje nám dostatek pohybu na čerstvém vzduchu v přírodě.

Výchovně vzdělávací činnost vychází z Rámcového programu vzdělávání MŠ. Náš školní program jsme nazvali: „ Země dětí = Země radosti “.Celý program je rozdělen na 19 témat, která se prolínají jednotlivými měsíci v roce.

Cílem tohoto našeho programu je formovat dětskou osobnost tak, aby děti MŠ opouštěly jako osobnosti pokud možno jedinečné, samostatné, schopné dívat se kolem sebe, schopné uvažovat

a tvořivě přemýšlet i jednat. Jedinci zodpovědní, ochotní nejen přijímat, ale i dávat, schopni rozvíjet se a učit se všemu, co v životě budou potřebovat.

 

Zaměření

Náš záměr je vytvářet v dětech silné dojmy, získávat nové poznatky formou zajímavých prožitků. Proto dětem připravujeme spoustu netradičních akcí, kde si osvojují dovednosti i vědomosti nenásilnou formou.Např.: pohádkový karneval, chlupatý karneval, indiánský sněm, námořnický den, barvičkový týden, vesmírný karneval, pečeme cukroví a medové perníčky,  vyrábíme  z  přírodního  materiálu, pořádáme  výpravy  za  poznáním, nocování v MŠ s předškoláky před vstupem do ZŠ, květinkový den, jablíčkový den, závody, výlety, úklid na Den Země……..

 

Nadstandart: výuka angličtiny „ Jazyky hrou“, lyžařský a předplavecký kurz.